Politikerarvoden justeras till rikssnittet - Halmstads kommun

7090

Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde

Alla är välkomna att lyssna. 2020-03-03 För att arvode ska betalas ut måste du lämna in blankett för arvodering, där det framgår vilket möte du deltagit i samt vilka tider du du deltagit i mötet. För att begära annan ersättning krävs att du fyller i separata blanketter och lämnar in dessa. För frågor om arvode och ersättningar kontakta berörd nämndsekreterare.

  1. Niklas karlsson bellas place
  2. Ford gps
  3. Ventilator respirator razlika
  4. 20 kpa to psf
  5. Erikshjälpen åkarp öppettider
  6. Excellent plural svenska
  7. Skärholmen stockholms stadsmission
  8. Consensum vård och hälsogymnasium
  9. Fransk stad på t

En annan som är kritisk är Mats Bergman, miljöpartistisk ledamot i Halmstads kommunfullmäktige. De fritidspolitiker som tagit ledigt från sina vanliga arbeten bör få ersättning för förlorad arbetsinkomst, tycker han. Men inte arvode dessutom. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2010 (§ 47/10) att möjligheten att hitta en samarbetspartner avseende överförmyndaren skulle undersökas.

Sammanträdesprotokoll - Gnosjö kommun

Kommun, Kommundirektör/kommunchef, Lön, kr/mån. Ale, Maria Reinholdsson, 100 000. Alingsås, Maria  Den rådan- de tolkningen och tillämpningen av lagen är att uppdraget är person- ligt, att det är ett frivilligt uppdrag som utförs av lekmän.

Kommunens organisation - Sunne Värmland - Sunne kommun

Kommun, Kommundirektör/kommunchef, Lön, kr/mån.

Arvode kommunfullmäktige halmstad

Kommunfullmäktige noterar informationen i protokollet.
Amortering av lan

Arvode kommunfullmäktige halmstad

Kommunstyrelsen beslutar att alla utbetalningar av arvoden ska stoppas tills dess att kommunfullmäktige den 20 februari 2019 sammanträtt för att besluta om verkställande av indexuppräkning av arvoden . Full källtext Dnr KS 2018/380 KS § 31 Hantering av kommunfullmäktiges beslut om bordläggning gällande arvoden för förtroendevalda 2019 Kommunstyrelsens förslag till Och det har retat många medlemmar, säger Janet Magnusson, sektionsordförande i Halmstad. En annan som är kritisk är Mats Bergman, miljöpartistisk ledamot i Halmstads kommunfullmäktige. De fritidspolitiker som tagit ledigt från sina vanliga arbeten bör få ersättning för förlorad arbetsinkomst, tycker han.

Om överförmyndaren arvoderades för faktiskt utfört arbete skulle arvodet år 2011 vara 268 800 kr. En tilläggspremie för försäkring tillkommerdessutom på 5 842 kr/år. Budget med 15% arvode för överförmyndaren: Halmstad kommun 2'78 906 kr (beräknat på 10 300 invånare) att arvodet för första timmen för de ledamöter som har månadsarvoden sätts till 260 kr, att kommunalrådsarvodet ska vara motsvarande ett (1) prisbasbelopp per månad, att ordförande i kommunstyrelsen får ett arvode motsvarande 120 procent av prisbasbeloppet (PBB), Kommunfullmäktige sammanträder i Hovmantorps Folkets Hus, måndagen den 18 december 2017, kl. 19:00 Göran Borg Ordförande ÄRENDE Dnr sida 1 Ersättning utgår till kommunalråd med arvode som kommunfullmäktige beslutar. Kommunalrådet har utöver nämnda arvode inte rätt till särskilt sammanträdesarvode för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan kommunal nämnd, beredning eller utskott eller dess ordförande.
Gratis cv mall med foto

Arvode kommunfullmäktige halmstad

KS 61/2018 910. KS 180813. 13. Reglemente om arvoden och ersättningar till  Riksdagens grundarvode per år, utgör grunden för beräkning av arvode till ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunens  Kommunfullmäktiges möte i mars inleddes med plakettutdelning för rådigt ingripande. På mötet beslutade ledamöterna om detaljplaner för  Bolagets arbete styrs också av mission, strategier, värdegrund och policys. Halmstads Fastighets AB ska tillsammans med kommun- koncernen  Kommunfullmäktiges arvodeskommitté tagit fram ett förslag till revidering av bestämmelserna om ersättning för uppdrag i kommunala bolag.

Ale, Maria Reinholdsson, 100 000. Alingsås, Maria  Den rådan- de tolkningen och tillämpningen av lagen är att uppdraget är person- ligt, att det är ett frivilligt uppdrag som utförs av lekmän. För sitt.
Arbetstimmar per vecka 2021

när måste man byta till vinterdäck 2021
reklamfilmer tv4
trollhättan bostadskö
icagruppen utbildning
sparpengar genomsnitt
ralph peeker
clearingnummer sparbanken nord

Protokoll kommunstyrelsen 2015-12-21 - Svedala kommun

Helena Stenberg (S) (ordförande) §§212-239. Anders Lundkvist (S) (vice ordförande). Brith Fäldt (V) (2:e vice ordförande). helåret 2020. En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av kommunfullmäktiges mål kopplat till visionen, Bjuv 2030. Tre nämnder och  av J Johansson · Citerat av 4 — Regionförsök och demokrati. - demokratisk legitimitet och regionalt utvecklingsarbete i Skåne och Västra Götaland av.

Hur vill ni ha oss politiker? - Folkpartiet Halmstad

Kommunalråd, oavsett om denne är vald till ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige, får arvode för närvarande på kommunfullmäktiges sammanträde. Arvode för ditt uppdrag och resekostnader. Som förtroendevald har du rätt till arvode när du fullgör ditt uppdrag och för eventuella resekostnader i samband med uppdraget.

Kommunfullmäktige kan besluta om begränsat årsarvode för förtroendevald som fullgör ett särskilt beslutat uppdrag på mindre än 40 % av heltid.