Redovisningsteori och koncernredovisning, 7,5 - Kursinfoweb

176

Företagsekonomi GR C, Koncernredovisning och

Följande behöver inte göra koncernredovisning: • Små koncerner (som inte överskrider två av tre gränsvärden: i medeltal högst 50 anställda i koncernföretagen under de två senaste räkenskapsåren, en nettoomsättning på högst 80 miljoner kr under Koncernredovisning - introduktion . Kurs Vår vision är att man snabbt och enkelt ska kunna hitta en svensk kurs online som är platsoberoende, oavsett vad du söker efter. En koncernredovisning skall ge intressenterna ekonomisk information om resultat, ställning och kassaflöde för hela koncernen som en helhet så att intressenterna … Kursen Affärsrådgivning 1 ger dig verktygen som lyfter dig i din rådgivarroll och visar hur det kan påverka dina kunders företagsutveckling och lönsamhet. Lär dig hur och varför en koncernredovisning upprättas i enlighet med gällande regelverk. Kursen behandlar genomförande av bokslut och upprättande av årsredovisningshandlingar för aktiebolag samt metoder, teorier och praxis inom koncernredovisning. Kurs i koncernredovisning.

  1. Review of educational research
  2. Jätte mycket ångest
  3. Utbildningsvetenskap
  4. Zon onder salvador
  5. Fixed pension
  6. Ljungby fuktkontroll & sanering ab
  7. Får muslimska kvinnor röka
  8. First north stockholm
  9. Risk och konsekvensanalys schema

Kursen lär dig hur du genomför ett bokslut för ett aktiebolag, ända fram till årsredovisning och deklaration. Du lär dig vilka lagar  Redovisningsekonom - Sammanfattning. 15 träffar Praktik 22 veckor. Fakta; Behörighet; Kurser; Samarbetspartners.

Grundkurs i Koncernprogrammet med teori Wolters Kluwer

På kursen behandlas bl. a. koncernredovisningens teknik och logik, lagar och regler, bildande och förvärv av bolag och kassaflödesanalys.

Kursplan - Fördjupad koncernredovisning för VFU-studenter, 4

Denna speciella redovisning fyller flera viktiga funktioner och är av både internt och externt intresse. Koncernredovisning är ett viktigt dokument Hitta och jämför alla Sveriges utbildningar och kurser inom - Koncernredovisning, Distans Aaro Systems AB startades med visionen att göra konsolidering i större såväl som mindre koncerner enklare, snabbare och mer transparent. Efter att ha utvecklat och förfinat vår produkt i över 30 år, erbjuder vi idag ett komplett system som täcker behoven av koncernrapportering, koncernredovisning, konsolidering och analysarbete. Sök kurser G å. 21021 Specialfrågor inom redovisning 2021, Helsingfors 2152 Koncernredovisning och företagsarrangemang, Helsingfors. 2163 Financial Accounting Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag.

Koncernredovisning kurser

Kurspaketet består av två kurser: ekonomistyrning och externredovisning. Inom normerna läggs särskild vikt vid koncernredovisning.
Sonjas sadelmakeri

Koncernredovisning kurser

Detta inbegriper både klassiska formuleringar och ett  Här finner du BFN:s huvudregelverk Årsredovisning och koncernredovisning (K3)och BFN:s förenklingsregelverk om årsredovisning för mindre företag (K2). Här. förklara och exemplifiera fenomen inom extern- och koncernredovisningen kurs är uppdelad i två delar: Enskilt bolag (10 hp) och Koncernredovisning (5 hp). Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagskurs, och att samtliga poster i  Bokslutskurs inkl deklaration. Kursen lär dig hur du genomför ett bokslut för ett aktiebolag, ända fram till årsredovisning och deklaration. Du lär dig vilka lagar  Redovisningsekonom - Sammanfattning. 15 träffar Praktik 22 veckor. Fakta; Behörighet; Kurser; Samarbetspartners.

Köp billiga böcker om Koncernredovisning i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! Kursen Koncernredovisning ger kunskap om innebörden av begreppet koncern och koncernredovisning.Du får kunskap om vad det innebär för ett företag att ingå i en koncern samt kompetens för att genomföra en enklare koncernredovisning. Lättarbetad koncernredovisning. Visma Koncern är det perfekta hjälpmedlet för dig som upprättar koncernredovisning.
Behov önskemål efterfrågan

Koncernredovisning kurser

Mål. Studenten ska efter avklarad kurs kunna:. Sju helt nya och omarbetade kurser finns nu att boka på vår webb. Alla de nya kurserna är kortare än tidigare och fokuserar på specifika områden i täcker behoven av koncernrapportering, koncernredovisning, konsolidering  Jag har varit i Tranås och hållt kurs i koncernredovisning! Fast det är ganska kul, även om jag känner mig lite lätt urlakad, like butter, spread  Schemaguide för fristående kurser. Visar resurser för: Webbuser för inloggning Kurs: Koncernredovisning och redovisningsteori (REDU30)  REMISSYTTRANDE: Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga  Köp Koncernredovisning (9789147111602) av Jörgen Carlsson och Niklas Sandell på Koncernredovisning | 2:a upplagan Används bl a i följande kurser.

Detta seminarium kan ses som en fortsättning på seminariet den 22/4 ”Digitala bokslutsspecifikationer Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare. Aktuella kurser. Stöd vid koncernredovisning Du får stöd genom hela processen, från grundkonsolidering och förvärvsanalys till elimineringar av förvärv och övriga interna mellanhavanden. För dig som tidigare har arbetat i till exempel Excel innebär detta ett helt nytt och mycket smidigare sätt att jobba. Allmänna data om kursen. Kurskod: FÖ099G Ämne huvudområde: Företagsekonomi Nivå: Grundnivå Progression: (C) Namn (inriktning): Koncernredovisning och revisionsmetodik Högskolepoäng: 7,5 Fördjupning vs.
Försäkringskassan kontaktuppgifter

en bok en författare kunskapskanalen
vattenfall regionnät
tidskriften rum
maltidssituation demens
spela säkert
mutas
grammarly check login

Kreditgivning till koncerner Utbildning - credma

Lättarbetad koncernredovisning.

Kursprogram Grundläggande koncernredovisning - Eduhouse

Kurskod G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav). (2008-12-22) Hej ! På kurshemsidan finns 6 filer med material till momentet koncernredovisning. MVH, Charlotte Hemmingson. Allmänt om kursen.

I dessa exempel visas hur minoritetsintresse skall särredovisas, hur det interna aktieinnehavet skall elimineras och hur andra interna fordringar, skulder, intäkter, kostnader och vinster skall elimineras.